Xilografia de Enric C Ricart Emmaús o La bendició del Pa

Grabado sobre papel, de Enric C Ricart de finales de 1950,  que representa a Emmaús o La Benedicció del Pa.
Es la segunda versión del pasaje creado en 1939 de Els disciples de Emmaús.

Prova d'assaig
Firmada por el autor Enric C Ricart
Coloreada
Medidas 43.5 cm x 34cm
Según Ferran Sanz Lou en su libro  LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL D’ENRIC-CRISTÒFOL RICART COM A GRAVADOR",  expone:

A finals de febrer de 1950 ja li feia tombs pel cap: «In mente un
nou gravat 30 x 40 del deixebles d’Emmaús» (cRaR, 26.2.1950). Però encara
trigà bastants dies per començar-lo a concretar: «Tinc una altra
composició mig indicada en una fusta de 30 x 40 que també representa
el sopar de Jesucrist amb el pelegrins d’Emmaús. No tindrà -esperol’aire
cartellístic de l’anterior, ni l’enfarfec d’aquell» (cRaR, 7.5.1950).
Si a primers de maig iniciava el gravat, per la diada de Sant Pere ja
l’havia enllestit: «Tinc a punt de tiratge (50 expl.) un nou Emmaús de
40 x 30 cm. Ara, en aquest, Jesucrist beneeix el pa abans de partir-lo.
Veurem com quedarà» (cRaR, 29.6.1950). I el 6 de juliol deixava la fusta,
junt amb la de Diana als tallers dels Oliva de Vilanova: «Deixo a câ’l
Oliva de V. “Diana” i “Benedicció del Pa” (Emmaús) per a treure’n 25
i 50 proves respectivament» (k6, 6.7.1950).
Canvià totalment la visió frontal del primer gravat, per una visió en
diagonal, que acostant la taula, acostà els personatges, tot mantenint
l’esquema clàssic de la composició: la serventa indiferent al que succeeix,
el deixeble que astorat contempla les mans del mestre i el segon deixeble
que, d’esquena, no sembla massa afectat. Dramatització molt propera als
esquemes de Caravaggio, però amb un gran finestral, darrera la serventa,
que descarrega la tensió. Potser la súplica tan fresca i espontània que hi veié
Leslie M. Oyler, era una súplica per no perdre del tot l’esperança al cap
d’onze anys.

Comentarios